pdf2Artikel over isotopen onderzoek bij de Bruine Kiekendief (engelstalig) waarbij ook gegevens verzameld door de Werkgroep Roofvogels Zeeland zijn gebruikt.

 

Titel: Utility of stable isotopes to delineate the origins of wintering European migratory raptors; the Marsh harrier Circus aeruginosus
Auteurs: Laura Cardador, Joan Navarro, Santi Mañosna & Manuela G. Forero
Gepubliceerd in: -
Publicatiejaar: 2010