Kiekendieven

Juveniele Bruine Kiekendief met wingtags. Foto: Adri JoosseJuveniele Bruine Kiekendief met wingtags. Foto: Adri JoosseIn de meest recente Vogelnieuwsbrief van het Instituut voor INBO Vlaanderen is een bijdrage verschenen over de voortgang van het ecologisch onderzoek naar Bruine Kiekendieven in Vlaanderen en Zeeland.

Hier kunt u de bijdrage lezen.

Jonge Bruine Kiekendieven voorzien van wintags. Ze zaten in een maaigrasveld in een nest dat werd beschermd met een schrikhek vanaf het tweede ei. Foto Bram Vroegindeweij.Jonge Bruine Kiekendieven voorzien van wintags. Ze zaten in een maaigrasveld in een nest dat werd beschermd met een schrikhek vanaf het tweede ei. Foto Bram Vroegindeweij.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Er zal gebruik worden gemaakt van vleugelmerken (wingtags). Meer informatie over het project vindt u op de website van het INBO. Hoe u vleugmerken kunt afgelezen en melden vindt u hier.

Informatie over het broedvoorkomen in Vlaanderen vindt u hier.
Informatie over het broedvoorkomen in Zeeuws-Vlaanderen vindt u hier .
Informatie over het broedvoorkomen in Zeeland vindt u hier.
Informatie over overwintering in Zeeland vindt u hier.

Bruine Kiekendief bij Sint Kruis (ZVL). Foto Wouter MaréchalBruine Kiekendief bij Sint Kruis (ZVL). Foto Wouter Maréchal

Deze winter zijn er landelijke tellingen op slaapplaatsen van kiekendieven. Voor de Zeeuwse resultaten tot nu toe zie:

Actuele resultaten Zeeland
(laatst bijgewerkt op 9 februari 2011)

Formulier slaapplaatstellingen

Nieuwsbrief 31 januari 2011

 

In het voorjaar van 2009 zijn in Zeeuws-Vlaanderen op verzoek van Laura Cardador (Universiteit Barcelona) bij nesten van Bruine Kiekendieven veren verzameld. In Saeftinghe ging het om ruiveren van adulte vogels, in het binnendijkse deel van Zeeuws-Vlaanderen eveneens en bovendien is bij 3-4 weken oude jongen twee keer twee centimeter borstveer per jong afgenomen. De veren zijn door Laura onderzocht op stabiele isotopen. Uit de resultaten blijkt dat met behulp van veren (tot op zeker hoogte) de herkomst van een Bruine Kiekendief kan worden bepaald. Het betekent dat door het vangen van een aantal overwinterende Bruine Kiekendieven en het afnemen van een veermonster je er achter komt of het om lokale broedvogels gaat of niet. Een spannend idee! Een veermonster wordt afgenomen door met een schaartje 2 keer 2 cm borstveer af te knippen.

De posterpresentatie is hier te downloaden onder

Gebiedsdekkende broedinventarisatie en slaapplaatstellingen in Zeeland in het voorjaar van 2010 en de winter van 2010/11. Bovendien het op gestandaardiseerde wijze verzamelen en vastleggen van broedbiologische gegevens in Zeeland.