{nomultithumb}Begin bij de eerste dia en ga stapsgewijs verder.