Aanleggen van een wing tag bij een jonge Bruine Kiekendief in de Valeiskreek bij Sint Kruis op 28 juni 2014. Met een speciale tang wordt met een nietje aan het patagium (vlieghuid) een permanent kleurmerk vastgemaakt. Foto: Johnny du Burck.
Aanleggen van een wing tag bij een jonge Bruine Kiekendief in de Valeiskreek bij Sint Kruis op 28 juni 2014. Met een speciale tang wordt met een nietje aan het patagium (vlieghuid) een permanent kleurmerk vastgemaakt. Foto: Johnny du Burck.
Het jaarverslag 2014 van de Roofvogelwerkgroep Zeeland is uit. In het jaarverslag kunt u lezen hoe het de Zeeuwse roofvogels in het beste jaar tot nu toe is vergaan.

U kunt het jaarverslag hier lezen: Jaarverslag 2014.

U kunt het eventueel ook downloaden als pdf: publicaties.

Webcam Slechtvalk

De Slechtvalk in Axel heeft begin maart vier eieren gelegd. Rond 9 april is de verwachting dat het eerste jong uit zijn of haar ei kruipt. U kunt het Slechtvalkenpaar volgen via de webcam.

Op 26 en 27 april zijn in Zeeuws-Vlaanderen de eerste nestcontroles uitgevoerd. Hieronder een impressie.


Twee jonge Haviken van ca. twee dagen. De eieren zijn al aan het uitkomen


Twee jonge Buizerds van ca. twee dagen oud. Het oudste jong geeft het jongste er flink van langs. Dit gedrag noemt men kaïnisme. Bij Buizerds loopt dit meestal goed af. Bij de Steenarend bijvoorbeeld doodt het oudste jong bijna altijd het jongste.


Een drietal jonge Ransuilen in dreighouding.